new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ

作者: 时间:2018-08-03 08:13:01

C0731004-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ  ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈᦈᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦱ᧓ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦙᦲ ᦱ᧓ ᦵᦣᦲᧃ ᦈᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ。ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧈ ᦗᦲᧃᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦍᧄ ᦚᦳᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ  ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦠᧃᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦵᦈᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ。(ᦓᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)