new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2018-06-14 15:31:06

C0614010-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧖ ᦂᧃᧉ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙、ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦉ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ。(ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)