new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ : ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2017-12-29 15:41:00

   

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ “ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᧞ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ,ᦋᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦏᧁᧉ ᦙᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦺᦡᧉ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ,ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ。”ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦀᦲᧈ ᦒᦻᧉ ᦷᦘᧈ ᦦᦱᧃᧉ ᦵᦵᦘᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦏᦻ ᦔᧃ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ 。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ 、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ , ᦁᧃ “ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ” ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᧟。
    ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧗᧘ ᦔᦲ ,ᦂᧄᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦻ ᦎᦱ ᦋᦱᧆ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ,ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦷᦜᧂ ᦎᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ、ᦟᦴᧅ ᦺᦗᧉ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦉ ᦟᦲᧉ ᦞᦲᧈ、ᦜᦱᧃ ᦍᦲᧂ ᦆᦹᧃ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ、ᦜᦱᧃ ᦋᦻ ᦍᧂ ᦓᦾᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦔᧁᧈ ᦗᦾ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦸ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦏᧁᧉ ᦶᦂᧈ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦲ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦠᦱᧅ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦟᦴᧅ ᦵᦃᧀ ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧈ᧞ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦟᦴᧅ ᦵᦃᧀ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ  ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ。ᦙᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ   ᦜᧂ ᧑  ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ  ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ  ᦶᦎᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦓᧃᧉ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦜᧂ ᧑,ᦠᦹᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ  ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ “ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ  ”。
   ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦓᧃᧉ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ“᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᦍᦱᧅ、᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦡᦸᧅᧈ ᦓᦱᧂ ᦂᦻ  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ,ᦝᦴᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦅᧄᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ。
 (ᦶᦊᧃᧈ ᦓᦲᧉ)