new tai | old tai | 中文

ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦋᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦈᦱᧃᧈ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ”

作者: 时间:2017-12-29 15:46:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ、ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ “ᦀᧁ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ  ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦀᧁ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ  ᦵᦣᦲᧃ”。
    ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦆᦸᧂᧉ ᦂᦱᧃ  ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、ᦑᦲᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦈᦹ  ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ、ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦶᦗᧉ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ、ᦂᦱᧃ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦓᧃᧉ。
    ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅᧈ  ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇ ᧞ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ,ᦐᦲᧄ ᦺᦈ ᦊᦴᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。
                  (ᦆᦴᧉ ᦵᦟᧀ)