new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦑ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙

作者: 时间:2017-12-29 15:43:00

  ↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ , ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦑ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦃᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦢᧈ ᦷᦑᧈ ᦋᦴᧈ ᦠᦴ 、 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ 。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦙᧃ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙。
 ( ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦋᦻ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )