new tai | old tai | 中文

ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᦲᧆᧈ ᦀᦻ ᦕᦵᦑᧆ

作者: 时间:2017-12-22 08:40:00

 

  ↑  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ  ᦕ ᦵᦑᧆ  ᦉᦳᧂᧈ ᦉ ᦂᦱᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦞᧂ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ  ᦈᦸᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦏᦜᦴ ᦃᦱᧉ ᦶᦠᧄ ᦎᦻ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ 。ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᦲᧆᧈ ᦀᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ。
    ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ  ᦷᦉᧅᧈ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦋᦸᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃᦵᦞᧂ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦈᦸᧉ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦃᦱᧉ ᦶᦠᧄ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ,  ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦅᧄ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈᦎᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᦲᧆᧈ ᦀᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦣᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦠᦹᧉ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ  ᦂᦱᧃ  ᦒᦱᧄ、ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦲ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦶᦑᧇ ᦷᦑᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ。
  (ᦉᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )