new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦏᦹ ᦉ ᦈ

作者: 时间:2017-12-14 17:28:00

      

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ “ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦖᧅ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧂᧈ ᦟᦲᧃ ᦑᦱᧂ......”ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦑᦱᧂ“ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ    ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦏᦹ ᦉ ᦈ ”ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ᦢᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙。
   ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦷᦍᧅ ᦙᦹ ᦃᦸᧃ ᦧᦱ , ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦒᦲᧉ ᦶᦡᧂ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᧞ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦈᦲᧆ ᦖᧃᧉ ᦺᦈ。ᦂᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ  ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᧞ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ。ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ  ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦏᦹ ᦉᦈ,ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧆᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂ ᦺᦛ,ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ,ᦏᦻ ᦂᦱᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ。  (ᦟᦲ ᦵᦊᧈ)