new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ

作者: 时间:2017-12-14 17:30:00

  

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦋᦲᧉ 263 ᦗᦱᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ、ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ、ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᧙᧗ ᦅᦳᧃ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦈᦳᧅ ᦶᦈᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦋᧃ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦺᦔ 。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ  ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ、ᦷᦆᧄᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦷᦆᧄᧈ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ。ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦵᦗᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ、ᦔᧁᧈ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧂᧈ ᦘᦱᧂᧈ ᦌᦲᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦵᦐᦲ ᦂᦸᧅ ᦓᧄᧉ、ᦀᧁ ᦏᦴᧈ ᦅᦲᧇ ᦖᦱᧅ ᦶᦂᧁᧉ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ,ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ,ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦠᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ。  ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦹᧅ  ᦷᦠᧅ ᦡᦲᧃᧉ ‘ ᦓᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ’ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ 。 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ )