new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦑ

作者: 时间:2017-12-14 17:23:00

 

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦙᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦙᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ 》《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ》《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ》《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᧃ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ《ᦎᦸᧂᧉ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ 》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦁᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。
(ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦋᦻ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )