new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ

作者: 时间:2017-12-08 09:48:00

    

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ  ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦷᦍᧅ ᦓᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦶᦉᧃ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ。
   ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦶᦟᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦺᦂᧉ ᦶᦣᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦡᦽᧉ ᦓᦱᧆ、ᦃᦸᧂ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᧞ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ。ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦀᦏ ᦺᦓ ᦔᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧃ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦸᦰ ᦟᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ,ᦂᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᧞ ᦀᧁ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ  ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧂ  ᦡᦾᧉ ᦓᧃᧉ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃ ᦃᦱᧉ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ,ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ、ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ。  (ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦀᦳᧃᧈ)