new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2010-11-04 15:02:00

    ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦕᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ,ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖。