new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ

作者: 时间:2010-11-04 15:00:00

      ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦉᧂ ᦉᦸᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᧓ᦞᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦵᦵᦜᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦞᦴᧉ ᦷᦆᧈ ᦈᦲᧈ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦘᦲᧃ ᦍᦸᧉ ᦘᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦌᦸ、ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦸᧉ ᦵᦍᧉ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ。
    ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦟᦲ ᦍᦳᧂ ᦊᦲᧈ、ᦌᦲᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦂᧁᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦘᦳᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。         (ᦑᦱᧃᧈ ᦟᦸᧉ)