new tai | old tai | 中文

ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕

作者: 时间:2010-11-04 15:03:00

    ᦜᦻ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧆ ᦘᦲᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦕᦹᧃ ᦔᦻ。         (ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦝᧀᧈ)