new tai | old tai | 中文

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ

作者: 时间:2009-10-29 21:33:00

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᦹᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂ ᧑。
ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧖ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ“ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦙᦲ ᦀᦏ ᦺᦓ ᧔ ᦙ ᦷᦍ:ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ;ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ;ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。
ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦃᦸᧉ ᦵᦵᦆᧁᧉ ᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᦏᦳ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦃᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦋ᧞。
ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ、ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧉ ᦅᧁᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦓᧃᧉ,ᦆᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦡᧉ ᦂᦴᧈ ᦵᦜᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦋᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ 、ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈᦗᦻ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ  ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦟᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦉᦵᦖᦲ ᦂᧃ,ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦩᦱᧄ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧂᧈ。
ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦤᦸᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᦎᦹᧅ ᦎᧄ ᦆᦹᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦒᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ。
ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦠᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦆᦴᧉ ᦋᦲᧃ ᦒᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦞᦱᧈ,ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦕ、ᦗᦹᧂ ᦂᧇ ᦺᦕ、ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦕ,ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧃ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦣᦳᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦑᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ,ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦔ,ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦁᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦞᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ。ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦅᦸᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、ᦺᦈ ᦂᦲᧂᧈ ᦠᦾᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ  ᦍᧇ,ᦀᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ。 (ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ)