new tai | old tai | 中文

ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ

作者: 时间:2021-11-19 10:19:01

2b-3  (1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ 。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦵᦉ ᧟,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ。

  ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ,ᦈᧄ ᦄᦻ ᦚᦻᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦈᧅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ。  (ᦀᦲᦰ ᦶᦊᧉ)