new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ

作者: 时间:2021-11-12 09:26:03

2b-2.jpg

 ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦲᧁᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦷᦅ ᦉᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ,ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ、ᦵᦐᧀᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦅᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ,ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦏᧈ ᦉᦻ ᦵᦉᦲᧉ、ᦷᦏᧈ ᦆᧄ、ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒᧐᧐ ᦙᦴ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒᧐᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ、ᦷᦏᧈ ᦉᦻ ᦵᦉᦲᧉ、ᦷᦏᧈ ᦆᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓᧕ᦱ ᦙᦴ,ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦈᧅ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧓᧐᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)