new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-11-12 09:25:18

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ“ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦗᦹᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ”。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦶᦋᧁᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ《ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ》《ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ、ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ》,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ、ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》、ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦊᦴᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。(ᦵᦉᧈ ᦜᦲᧈ ᦊᦲᧈ)