new tai | old tai | 中文

​ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧄᧈ

作者: 时间:2021-11-12 09:24:50

   ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧔ ᦎᦼᧈ、᧖ ᦎᦼᧈ、ᦋᦲᧈ ᦛᦴᧈ ᦎᦼᧈ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧉ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦎᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᧗ ᦵᦣᦲᧃ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦎᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧉ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦎᧄᧈ、ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ、ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦙ ᦷᦍ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦵᦏᦲ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦎᧄᧈ ᦑᧂ ᦌᦱᧂ。(ᦈᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ)