new tai | old tai | 中文

​ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2021-11-12 09:23:11

  “ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦙᦱ,ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦉᦻ ᦎᦱ,ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦖᧈ,ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦺᦖᧈ。”ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦙᦳᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦑ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦔᦱᧈ ᦙᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧉ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ、ᦟ ᦃ ᦓ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦍᧂ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦔᦱᧈ ᦙᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ,ᦊᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ 26 ᦜᧅ,ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ 67 ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ 297 ᦅᦳᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦙᦲ 19 ᦵᦣᦲᧃ 67 ᦅᦳᧃ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ、ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ,ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦏᧂ ᦺᦞᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦀᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ 2869.61 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦑ ᦍᦱᧈ ᦵᦆᦲᧁ ᦁᧃ ᦊᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ 3 ᦜᧅ ᦔᦻ ᦠᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦁᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ、ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。(ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ)