new tai | old tai | 中文

 ᦶᦌᧁᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ

作者: 时间:2021-11-12 09:15:06

1102-03JJZK-010-258774-原文件.jpg

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦉᦳᧂᧈ ᦊᦱ“ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦶᦌᧁᧉ ᦗᧁᧈ-ᦖᦴᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ”ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦌᧁᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦌᧁᧉ ᦶᦟᧃᧉ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦌᧁᧉ ᦶᦟᧃᧉ、ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ。

  ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦊᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ 500 ᦅᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 1500 ᦢᦲᧃᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦉᦳᧂᧈ ᦊᦱ“ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦶᦌᧁᧉ ᦗᧁᧈ-ᦖᦴᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ”ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧉ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ,ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ,ᦠᦹᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦗᧁᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

(ᦀᦲᦰ ᦶᦂᧁᧉ、ᦵᦋᦲᧉ ᦌᦳᧂᧈ、ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ)