new tai | old tai | 中文

ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ“ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᧞ ᦔᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ”ᦎᧂᧉ ᦵᦂᧁᧈᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ

作者: 时间:2021-11-12 09:14:04

1102-03JJZK-012-258861-原文件.jpg

     ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦡᧉ ᧔ ᦵᦡᦲᧃ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ“ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᧞ ᦔᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ”ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦂᧁᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧀ ᦶᦌᧂᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ 725.8 ᦂᦲᧃᧉ、ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦍᦲᧉ ᦍᦲᧁᧈ 637 ᦙᦴ ᦺᦐ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ 703 ᦂᦲᧃᧉ。

  ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧉ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ“ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᧞ ᦔᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ”ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᧞ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ,ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ、ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ、ᦓᦱ ᦜᦸᧅ ᦵᦡᧁ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ、ᦃᧁᧉ ᧞ ᦔᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。(ᦋᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ、ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ)