new tai | old tai | 中文

ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ

作者: 时间:2021-11-12 09:12:38

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᧞ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ;ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦏᦲ ᦏᦸ,ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦣᧇ ᦂᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ“ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ、ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ”᧖ ᦚᦻᧈ ᦱ᧙ ᦃᦸᧉ ᦓᦲᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。   (ᦌᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦶᦋᧃᧈ)