new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-11-12 09:12:01

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ、ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ,ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ“ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦗᦹᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ”,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᧞ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ App“ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ”。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦟᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。(ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ)