new tai | old tai | 中文

ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ

作者: 时间:2021-10-29 10:14:21

  ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦓᦸᧃ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦹᧅ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦍᦱᧄ ᦊᦲᧃ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦹᧅ ᦅᧂᧈ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ、ᦷᦃᧉᦟᦱᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。

  ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧃ ᦷᦆᧉ ᦙᦲ 8000 ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦔᦱᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦑᦸᧃᧈ ᦡᦾ,ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧂ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ,ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞ ᦏᦳ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧂ,ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᧂᧈ ᦑᦹᧂ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦆᦹᧃ ᦷᦍᧅ ᦢᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦼ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦺᦉᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧃᧉ ᦷᦆᧉ,ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ,ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦟᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

  ᦚᦴᧈ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦓᦸᧃ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦞᦴ ᦘᦱᧉ ᦞᦱᧈ,“ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ。”ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ,ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦍᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦵᦝᧀᧉ,ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞ ᦏᦳ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ“ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ+ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟᦱᧉ”ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᦸᧃ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦍᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦖᧈ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧃ ᦷᦆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。(ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ、ᦋᦹᧈ ᦟᧂ)