new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2021-10-29 10:12:46

2b-2 (1).jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦢᧅᧈ ᦀᧁ ᦃᦸ、ᦊᦲᧇ ᦀᧁ ᦍᦴ,ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、ᦋᦱᧅ ᦊᦱᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。( ᦀᦻᧉ ᦃᧃ  )