new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-08-27 15:24:37

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦃᦻ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧞ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦓᧃᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧅ ᦑᦰ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ“ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ” ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦡ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᧟ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᧞ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦵᦠᧆ、ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 900 ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 50 ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ 300 ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。(ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦳᧂᧉ)