new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

作者: 时间:2021-08-27 15:24:03

2b-1 (1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ“ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ”。ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧗ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ 700 ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦃᦳᧆ ᦃᦳᧄ ᦏᦳᧄ ᦡᦲᧃ,ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ“ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ、ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ”ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。(ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦝᦱᧉ ᦔᦴᧈ)