new tai | old tai | 中文

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ

作者: 时间:2021-08-20 15:32:19

     ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧒ ᦵᦣᦲᧃ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦔ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ、ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ、ᦏᦳᧂ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ、ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ、ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦶᦂᧅᦰ、ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦶᦂᧅᦰ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ、ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ、ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦏᦹ ᦉ ᦈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。

  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧗ ᦵᦣᦲᧃ,ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。  (ᦟᦲ ᦒᧁᧈ)