new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ

作者: 时间:2021-08-20 15:31:42

图3 (3).jpg

   ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。ᦂᦱᧂ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ,ᦵᦉᧂ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦓᧃ ᦵᦓᦲᧂ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᦹᧅ ᦅᧂᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦶᦍᧄᧉ ᦶᦂᧄ ᦷᦃ、ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦉᦴᧉ。

  ᦀᦻᧉ ᦍᦲᧈ ᦶᦉᧂ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦶᦑᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦍᧂ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ!ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧄ ᦓᧄ。”ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦶᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ,ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦔᦻ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᧟ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ 576.4ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ 3600ᦖᦹᧃᧈ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。(ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧉ)