new tai | old tai | 中文

​ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦖᧉ ᦶᦎᧅᧈ ᦇᦻᧈ

作者: 时间:2021-08-12 16:18:08

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ  ᦺᦖᧉ ᦇᦻᧈ ᦶᦎᧅᧈ ᦇᦻᧈ ᦵᦍ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦵᦍ ᦀᦻ ᦉᦳᧄ、ᦵᦍ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᧞ ᦵᦍ ᦂᦸᧂᧉ ᦶᦎᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦡᦱᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ。

 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔᧃ ᦨᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦝᦱᧉ ᦕᦱᧈ、ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦝᦱᧉ ᦕᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦓᧃᧉ ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ。

 ᦖᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦌᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦝᦱᧉ ᦕᦱᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦀᧁ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᦻᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦝᦱᧉ ᦶᦕᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦺᦓ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦝᦱᧉ ᦕᦱᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。(ᦍᦲᧉ ᦶᦍᧃᧉ、ᦵᦙᦲᧂᧉ ᦂᦼᧈ ᦍᦲᧃᧉ)