new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦛᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ

作者: 时间:2021-08-12 16:14:50

2b-4 (1).jpg

ᦀᦻᧉ ᦍᦸᧆ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦶᦈᧃ ᦂᦱᧆ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦀᧁ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦛᦱᧃ ᦜᦻ ᦙᦴ。ᦀᦻᧉ ᦍᦸᧆ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ,ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦛᦱᧃ ᧞ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦖᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᧕ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦍᦸᧆ ᦑᦹᧅ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦺᦉ ᦂᦸ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦛᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ)