new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ

作者: 时间:2021-08-12 16:14:09

2b-1 (1).jpg

 ᦀᦻᧉ ᦋᦻ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦀᦲᦰ ᦏᧁ ᦶᦂᧁᧉ ᧒ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᧒ ᦕᦴᧉ ᦅᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦔᦲ,ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦔᦲ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦶᦑᧉ,ᦃᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦱᧅ ᦡᦲ,ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦶᦗᧂ。ᦀᦻᧉ ᦋᦻ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦀᦲᦰ ᦏᧁ ᦶᦂᧁᧉ ᧒ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ,ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᧟ ᦆᦹᧃ ᦈᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦺᦖᧈ ᦶᦏᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ)