new tai | old tai | 中文

ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧃᧉ ᦉᦳᧅ ᦶᦡᧂ ᦎᦲᧄ ᦂᦸ

作者: 时间:2021-08-12 16:09:12

  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦝᧀ ᦟᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦉᦳᧅ ᦎᦲᧄ ᦂᦸ ᦶᦡᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦝ,ᦋᦱᧆ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦶᦑᧉ ᧞,ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ 。

  ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦓᦲᦰ ᦖᦱᧅ ᦙᦳᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦃᧈ ᦷᦓᧅ,ᦈᧇ ᦔᦲᧃ ᦉᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦗᦰ。ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧄᧉ ᦛᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦜᦻ,ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦛᦱᧃ ᦟᧄ ᦶᦑᧉ ᧞。ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦉᦳᧅ,ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦔᦲᧃ ᦉᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦗᦰ,ᦉᦳᧅ ᦙᦱ ᦶᦡᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦑᧂ ᦂᦸ,ᦠᦱᧅ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦶᦑᧉ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“᧒、᧓ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ、ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ,ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦓᦲᦰ ᦇᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦇᦱᧄ、ᦂᦲᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦛᦱᧃ ᦟᧄ。”ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦙᦱ,ᦙᦲ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ ᦃᧁ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦵᦑᦲᧁ ᦍᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦓᦲᦰ,ᦶᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦅᧄ ᧟。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ,ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ ᦍᧂ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ、ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ、ᦝᦴᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ ᦃᧁ ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦱ᧒᧐ ᦂᦸ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦙᦲ ᧖᧐ ᦂᦸ ᦔᦻ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦈᧇ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ,ᦅᦴ ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦈᧅ ᦙᦲ ᧓ ᦑᦳᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ,ᦈᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦙᦲ ᦶᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ,ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ,ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦑ ᦓᦲᦰ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧁᧉ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦌᧄᧉ。ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦎᧂᧉ ᦵᦕᧀ ᦡᦸᧅᧈ、ᦈᧇ ᦐᦽᧈ、ᦉᦳᧅ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦌᧄᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᧖ᦱ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧒᧔᧓ ᦅᦳᧃ,ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ、ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ、ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦟ ᦃ ᦓ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦢᦱᧃᧉ ᧑ᦙᦲ  ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᧑”,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。

  ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧃᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦓᦲᦰ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦶᦃᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦱ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ  ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ。ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧅ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ、ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦏ ᦜᦱ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ,ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦱ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。”(ᦌᦹᧈ ᦩᦱᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦸᧉ)