new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᧅ ᦃᦳᧆ ᦡᦲᧃ

作者: 时间:2021-08-12 16:06:30

2b-1 (1).jpg

    ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᧅ ᦃᦳᧆ ᦡᦲᧃ。

  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦔᦱᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧁᧈ ᦍᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ。ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦈᧅ ᦃᦳᧆ ᦡᦲᧃ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦕᧆ ᦺᦋᧉ ᧞ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦈᧅ ᦃᦳᧆ ᦡᦲᧃ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦱᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦻ ᦵᦈᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ“ᦃᦲ ᦵᦅᦲᧂ ᦅᦸᧂ ᦠᦱ”ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦋᦳ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧁᧈ ᦍᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦍᧂ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᧅ ᦃᦳᧆ ᦡᦲᧃ ᦶᦏᧄ ᦟᦴᧈ ᧑,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦡᦽᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ 。(ᦟᦲᧉ ᦋᦴ ᦆᦳᧂᧉ)