new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦇᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2021-07-22 08:55:32

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦻᧉ ᦷᦒᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。

   ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ《ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞᦏᦳ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ》ᦠᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦻᧉ ᦷᦒᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦇᦹᧃ,ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦇᦹᧃ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦃᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦌᧄᧉ。

 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦈᦳᧇ ᦵᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦈᧇ  ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。(ᦀᦲᦰ ᦁᦱᧃᧈ、ᦋᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ)