new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ

作者: 时间:2021-07-22 08:54:32

0713-03JJZK-003-221593-原文件.jpg

 ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ  ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ 。(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ)