new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦖᦴ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ

作者: 时间:2021-07-22 08:53:38

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ、ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑ ᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ  ᦣᦱᧈ ᦖᦴᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦔ。

 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧒ ᦖᦴᧈ,ᦖᦴᧈ ᧑ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ、ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦉ ᦃᦲᦰ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧁᧈ ᦌᦹᧈ   ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦵᦵᦏᧄ、ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦵᦏᧄ。ᦖᦴᧈ ᧑ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂ、ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦓᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦌᦾ、ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧂᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦀᦸᧄᧈ ᦔᦱ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆ ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦵᦜᦲ ᦀᦾᧈ ᦖᦴ》,ᦈᦹ ᦎᦲᧃᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆ ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦵᦜᦲ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦁᧃ ᦑᦹᧅ ᦃᦻ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧇ ᦷᦠ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᦻ。(ᦞᦱᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦝᦱᧂᧈ)