new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ

作者: 时间:2021-03-29 10:11:10

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ, ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ “ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓” ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ “ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔” ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ、ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦡᦲ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ, ᦶᦎᧈ“ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓” ᦙᦱ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦅᦸᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ , ᦀᧁ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦹ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦐᦱ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ, ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦢᧇᧈ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ, ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦷᦍᧅ ᦀᦸᧃ ᧒ ᦔᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦏᦳᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦵᦗᦲᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、 ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦔᦲ ᧟, ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᧞ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ, ᦑᧂ ᦔᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ  ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ 3.76 ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ, ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᦀᦸᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ 29.7%。

 ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ, ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦓ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ, ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ “ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔” ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ。 ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ 5.94 ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ 58% ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ “ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔” ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ、 ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦡᦲ。

 (ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)

3b-傣乡水利副本.jpg