new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦖᦴᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ

作者: 时间:2021-03-25 10:33:43

   2b-2.jpg

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦖᦴᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ,ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦵᦉᦲᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᧙ᦱ ᦵᦆᦲᧂᧈ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᧒ ᦃᧁᧈ ᧙ᦱ ᦵᦏᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦟᦴᧈ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᧔᧔ ᦅᦳᧃ,ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᧓᧓ ᦅᦳᧃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᧖ ᦖᦴᧈ ᧙ᦱ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦎᧂᧉ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦡᧇ ᦺᦝ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦡᧇ ᦺᦝ、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦡᧇ ᦺᦝ、ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ、ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦈᦹ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦡᧇ ᦺᦝ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦖᦴᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦓᦲᦰ,ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦙᦲ ᧓ ᦖᦴᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦖᦴᧈ,ᦖᦴᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ  ᦁᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦾᧉ ᦅᦸᧂᦰ、ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᧇ ᦺᦝ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧇ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦖᦴᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ、ᦷᦜᧈ ᦺᦡᧉ ᦈᦸᧉ、ᦡᧇ ᦺᦝ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。(ᦝᦱᧂᧈ ᦷᦅᧉ)