new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者: 时间:2021-03-25 10:31:28

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎᦓᧃᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦁᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦈᧆᧈ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᧞ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ,ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᧖᧘ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ 》ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ。ᦅᦳᧃᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ,ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦶᦩᧃᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。(ᦗᧁᧈ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ)