new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2021-03-25 10:22:36

    ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ“ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦶᦔᧂ  ᧗+᧒”。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦌᦹᧉ ᦖᦸᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦙᦲ ᦚᦱ ᦠᧇ ᧒᧐᧐ ᦐᦽᧈ;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ᧘ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦔᧂ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦜᧂ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ“᧔ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、᧓ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ、᧒ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ、᧑ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦓᧃᧉ ᧓ ᦜᧂ,ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ ᦺᦖᧈ ᦱᦱ᧖ ᦑᦲᧈ;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ.᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦟ ᦶᦩᧃ ᦑᦱᧂ ᦆᦱᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᧔ ᦀᧃ;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧘ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧙᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦂᧇ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦺᦉᧈᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ,ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦏᦻᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧃᧉ ᧒ᦱ᧕ ᦈᦳᧄᧉ;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦏᦻᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧃᧉ ᧞ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦠᧃᧉ ᦱ᧕᧐ ᦈᦳᧄᧉ;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧖᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦌᦹᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧆ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀ、ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦗᧉ)