new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦙᦱ

作者:ᦉᦻᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ 时间:2020-12-24 17:01:40

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ、ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ,ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦱ᧒᧙᧕.᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ、ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ、ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᧖ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦗᦸᧂᦰ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦆᦸᧅ ᦖᦴ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧗᧒᧔ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦌᦹᧉ ᦖᦴ ᦶᦙᧈ ᦞᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦱ᧓᧔ ᦷᦎ、ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᧒᧒᧒ ᦷᦎ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ、ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦲᧉ ᦖᦴ、ᦓᧄᧉ、ᦶᦎᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦓᧄ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦎᦱᧄ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ、ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦃᦲᧉ ᦖᦴ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᧟。     

(ᦉᦻᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ)