new tai | old tai | 中文

ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ

作者:ᦟᦲ ᦗᧁ ᦌᦲᧃᧉ 时间:2020-12-24 17:00:23

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧔ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。

  ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧂ ᦂ ᦡᦱᧆ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦍᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ、ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦌᦳᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦺᦡᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦻ ᦎᦱ、ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ。

(ᦟᦲ ᦗᧁ ᦌᦲᧃᧉ)