new tai | old tai | 中文

ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者:ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ 时间:2020-11-13 09:14:23

2b-5(1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂ ᦶᦌᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦺᦔ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦃᦸ ᦀᧁ ᦂᦸ ᦂᦱ ᦺᦉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦠᦹᧉ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦩᧃᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦩᧃᧉ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᦳᧆ ᦃᦳᧄ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦝᧀ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦂᦸ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ。

  (ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)