new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦋᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ

作者:ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ 时间:2020-11-13 09:13:41

2b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧖ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ,ᦂᦱᧂ ᦆᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦋᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ。ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦋᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦶᦋᧈ ᦟᦱᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦖᦸᧉ ᦛᦱᧃᧈ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ,ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧕ ᦞᧃ ᧞ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ。ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

  ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦶᦂᧁᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ。ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦲᦰ,ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。”

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᧒᧗᧐᧐ ᦙᦴ,ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ,ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦟᦱᧉ ᧗ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦟᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ。ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈᦶᦋᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦓᦲᦰ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦉ ᧟,ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦡ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ、ᦶᦋᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ。ᦗᦻ ᦟᦳᧃ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᧖ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦲᦰ,ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᧓᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。    (ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)