new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦎᦸᧃ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄ ᧉᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ

作者:ᦟᦽᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦌᦳᧂᧉ 时间:2020-11-13 09:13:04

2b-2 (1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧖ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦎᦸᧃ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆ,ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦙᦱ,ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ、ᦵᦚᦲ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦎᦻ ᦋᧁᧉ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦖᦴᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᦹᧉ ᦑᦸᧂᦰ,ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦎᦸᧃ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦏᦸᧂᧈ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ 。     (ᦟᦽᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦌᦳᧂᧉ)