new tai | old tai | 中文

ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ、ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ 时间:2020-11-13 09:12:22

  ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦀᦸᧃ ᦷᦠᦷᦋ ᦗᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᧑。᧒᧖ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᧞ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ,ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ;ᦑᦱᧃᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦓᧄ ᦗᦱ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦋᦲᧃᧈ ᦟᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦆᧂᧈ ᦝᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、ᦟᦲ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦱᧂ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂ ᦔᦱ ᦉ ᦵᦡᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ。

  ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ:“ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。”ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧒ ᦷᦎ ᦙᦱ,ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᧙ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦉ ᦵᦡᧆ。ᦙᦲ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦱ ᦠᦹᧉ ᧞ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ,ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ,ᦺᦡᧉ ᧕ ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ  ᦉᧂ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦠᦱᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ,ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦔᦱ ᦉ ᦵᦡᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦚᦻᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦎᦱᧄ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ,ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᧒ ᦔᦲ ᦔᦻ,ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦱ᧒᧐ ᦵᦣᦲᧃ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧒.᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ,ᦀᧁ ᦐᧂ、ᦋᦲᧃᧉ、ᦡᦳᧅᧈ、ᦵᦂᧆ ᦔᦱ ᦉ ᦵᦡᧆ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦙ ᦷᦍ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦕᦱᧇ ᦁᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ、ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦏᦹᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ。

  ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。ᦑᦱᧃᧈ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦣᦱᧃᧈ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᧞,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。”ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧒.᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ;ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧔᧐᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦔᧁᧈ ᦗᦾ; ᦏᦻ ᦔᧃ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ、ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。

(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ、ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)