new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ

作者:ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ 时间:2020-10-13 10:31:08

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦅᦻᧈ ᦎᧁᧈ、ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦕᦴᧉ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ、ᦑᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦀᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦆᦸᧅ ᦖᦴ ᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ、ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ、ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦖᦴ ᦶᦙᧈ ᦞᦱᧉ、ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦗᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ。

(ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ)