new tai | old tai | 中文

ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧅ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ

作者:ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ 时间:2020-10-13 10:30:40

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦓ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦷᦜᧂ ᦷᦢᧄ ᦠᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦂᧃ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦖᧈ“ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦱ᧐᧘᧐” ᦁᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦃᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧖ᦱ᧘.᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ“ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦱ᧐᧘᧐”ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦋᦰ ᦡᦲ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᧖᧕᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᧟ ᦏᦹᧂ ᦵᦂᧁᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ  ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦱ᧕᧐ ᦞᧃ。ᦵᦗᦲᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦶᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦈᦱᧃᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦟᦳᧅ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦖᧈ“ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦱ᧐᧘᧐” ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦱ᧐᧐ ᦙᦴ。ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦂᦸ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦃᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦱᧅ ᦡᦲ。

  ᦃᧁᧉ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦜᦻ,ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ“ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦱ᧐᧘᧐”᧞ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧅ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ“ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦱ᧐᧘᧐” ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。        (ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ)