new tai | old tai | 中文

 ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ 时间:2020-10-13 10:30:10

2b-3 (1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ、ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ、ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ PPT,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦱᦱ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒᧐ ᦗᦸᧅ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒᧐᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᧘᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦱ᧒᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ。

(ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ)